Jaunumi

Speciālists
M.iur. Juris Matisāns 
Personas datu aizsardzības speciālista apliecība Nr.176