IKVIENAI FIZISKAJAI PERSONAI IR TIESĪBAS UZ SAVU PERSONAS DATU AIZSARDZĪBU

 .